Свободни места

 

Уважаеми родители,

        Към 10.09.21 г. в 143. ОУ няма свободни места за ученици. 

 

  От ръководството