Списък на класните ръководители за учебната 2021/2022 година

 

 

Списък на класните ръководители за учебната 2021/2022 година

  

 

Клас

Класен ръководител

1  А

Латинка Дронева

1 Б

Теменужка Георгиева

1 В

Мария Лазарова

1 Г

Йонка Нешева

2 А

Таня Колева

2 Б

Петя Йорданова

2 В

Венцислав Танев

2 Г

Милена Зафирова

3 А

Даниела Иванова

3 Б

Екатерина Петрова

3 В

Валя Боянова

3 Г

Марияна Борисова

4 А

Евгения Георгиева

4 Б

Красимира Йорданова

4 В

Румяна Вартабедян

4 Г

Стефка Иванова

5 А

Румяна Шуманска

5 Б

Лили Младенова

5 В

Бойка Нинова

5 Г

Невена Иванова

5 Д

Наталия Гроздева

6 А

Емилия Христова

6 Б

Георги Стоянов

6 В

Николай Петров

6 Г

Милиодора Христова

6 Д

Мария Жухова

7 А

Благуна Бакъшева

7 Б

Лилия Колева

7 В

Женя Манчева

7 Г

Вероника Георгиева

7 Д

Цветелина Ставрева