Проекти

no-img

01.05.2016

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2013/2014

Програма за развитието на извънкласни и извънучилищни дейности в 143 ОУ „Георги Бенковски”, град София по ПРОЕКТ 051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ за 2013/2014 уч. година

Прочетете повече
Клуб "Млад приложник" 2014

06.05.2016

Клуб "Млад приложник" 2014

Клуб "Млад приложник" 2014 Ръководител: Екатерина Петрова

Прочетете повече