Поименен състав

 

 Обществен съвет

1. Елена Георгиева Ковачева

2. Александър Василев Ангелов

3. Добромир Стефанов Семков

4. Милена Димитрова Димова

5. Биляна Илиева Василева

6. Рени Тодорова Владимирова

7. Ивайло Свиленов Гогов

 

Резервни членове

1. Цветанка Димитрова Мирчева

2. Нели Миленова Илиева

3. Радостина Димитрова Маказчиева

4. Лъчезара Людмилова Любенова

5. Йонка Радоева Бачева