Олимпиади 2020/2021

 

 

 

                                                      Общински кръг на олимпиадите и националните състезания,          
                                    които ще се проведат в 143. ОУ "Георги Бенковски"          
  Ученическа олимпиада

Време на провеждане

 

         
1.  Знам и мога  - IV  клас

23.01.2021 г. Начало 09:00 ч.

 

         
2.  Български език и литература - V, VІ, VІІ клас

13.02.2021 г. Начало 09:00ч.

 

         
3.  Математика  - IV, V, VI, VII клас

16.01.2021 г. Начало 09:00ч.

 

         
4.  История и цивилизации - V, VІ, VІІ клас

30.01.2021 г. Начало 09:00ч.

 

         
5.  География и икономика -V, VІ, VІІ клас

30.01.2021 г. Начало 14:00ч.

 

         
6.  Физика VII клас

24.01.2021 г. Начало 09:00ч.

 

         
7.  Астрономия V – VI и  VII клас

до 20.01.2021 г. 

 

         
8.  Химия и опазване на околната среда  VII клас

23.01.2021 г. Начало 09:00ч.

 

         
9.  Биология и здравно образование VII клас

24.01.2021 г. Начало 14:00ч.

 

         
10.  Математическо състезание „Европейско кенгуру“

18.03.2021 г. Начало12:00 ч.

 

         
11.  „Ключът на музиката“

21.01.2021 г.