Общински кръг на олимпиадите и националните състезания

 

Общински кръг на олимпиадите и националните състезания,

които ще се проведат в 143. ОУ "Георги Бенковски" през учебната 2021/2022 година

 

Ученическа олимпиада

Време на провеждане

1

Знам и мога  - IV  клас

22.01.2022 г.     Начало 09:00 ч.

2

Български език и литература - V, VІ, VІІ клас

15.01.2022 г.     Начало 09:00ч.

3

Математика  - IV, V, VI, VII клас

11.12.2021 г.     Начало 09:00ч.

4

История и цивилизации - V, VІ, VІІ клас

08.01.2022 г.     Начало 14:00ч.

5

География и икономика -V, VІ, VІІ клас

15.01.2022 г.    Начало 14:00ч.

6

Физика VII клас

08.01.2022 г.    Начало 09:00ч.

7

Астрономия V – VI и  VII клас

до 14.01.2022 г.

8

Химия и опазване на околната среда  VII клас

22.01.2022 г.    Начало 09:00ч.

9

Биология и здравно образование VII клас

22.01.2022 г.    Начало 14:00ч.

10

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

17.03.2022 г.     Начало12:00 ч.

11

„Ключът на музиката“

21.01.2022 г.