ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА IІ срок на учебната 2021/2022 година

 

 

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА,

през ІI срок на учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

КЛАС

 

УЧИТЕЛ

 

ДЕН ОТ

СЕДМИЦАТА

 

ЧАС

 

МЯСТО

I а клас

Л. Дронева

Петък

18:35

Класна стая

I б клас

Т. Георгиева

Петък

18:35

Класна стая

I в клас

М. Лазарова

Понеделник

18:35

Класна  стая

I г клас

Й. Нешева

Понеделник

18:45

Класна  стая

II а клас

Т. Колева

Петък

12:00

Класна стая

II б клас

П. Йорданова

Петък

18:35

Класна  стая

II в клас

В. Танев

Сряда

18:45

Класна  стая

II г клас

М. Зафирова

Вторник

18:35

Класна  стая

III а клас

Д. Иванова

Сряда

18:45

Класна стая

III б клас

Ек. Петрова

Сряда

18:45

Класна  стая

III в клас

В. Боянова

Сряда

18:45

Класна  стая

III г клас

М. Спасова

Петък

12:45

Класна стая

IV а клас

Евг. Георгиева

Понеделник

18:45

Учебна стая

IV б клас

Кр. Йорданова

Понеделник

18:45

Учебна стая

IV в клас

Р. Вартабедян

Сряда

12:50

Учебна стая

IV г клас

Ст. Иванова

Сряда

12:45

Учебна стая

V а клас

Р. Шуманска

Вторник

11:05

Учебна стая

V б клас

Л. Младенова

Понеделник

18:40

Учебна стая

V в клас

Б. Нинова

Сряда

18:40

Учебна стая

V г клас

Н. Иванова

Сряда

18:45

Учебна стая

V д клас

Н. Савова

Сряда

18:45

Учебна стая

VI а клас

Ем. Христова

Четвъртък

14:25

Учебна стая

VI б клас

Г. Стоянов

Сряда

18:40

Учебна стая

VI в клас

Н. Петров

Понеделник

12:45

Учебна стая

VI г клас

М. Христова

Вторник

18:40

Учебна стая

VI д клас

М. Жухова

Вторник

18:40

Учебна стая

VII а клас

Б. Бакъшева

Вторник

18:40

Учебна стая

VII б клас

Л. Колева

Сряда

18:40

Учебна стая

VII в клас

Ж. Манчева

Сряда

18:40

Учебна стая

VII г клас

В. Георгиева

Четвъртък

13:30

Учебна стая

VII д клас

Цв. Ставрева

Вторник

18:40

Учебна стая