ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Учител

Предмет

Консултации с ученици

Допълнителни консултации с ученици

Ден от седмицата

Час

Място

Ден от седмицата

Час

Място

 

Даниела Иванова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

 

Екатерина Петрова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

17:45

Класна стая

 

Валя Боянова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:30

Класна стая

 

Мариана Спасова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:30

Класна стая

 

Евгения Георгиева

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

17:50

Класна стая

Петък

17:50

Класна стая

 

Красимира Йорданова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Вторник

17:50

Класна стая

Петък

17:50

Класна стая

 

Румяна Вартабедян

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Петък

17:50

Класна стая

Понеделник

12:30

Класна стая

 

Стефка Иванова

БЕЛ/математика/ЧО/ЧПР

Понеделник

17:50

Класна стая

Сряда

12:45

Класна стая

 

Йонка Нешева

БЕЛ/математика/родинознание

Четвъртък

12:00

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

 

Теменужка Георгиева

БЕЛ/математика/родинознание

Четвъртък

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

 

Мария Лазарова

БЕЛ/математика/родинознание

Четвъртък

12:00

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

 

Латинка Дронева

БЕЛ/математика/родинознание

Понеделник

12:00

Класна стая

Сряда

12:35

Класна стая

 

Венцислав Танев

БЕЛ/математика/ОС

Сряда

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

 

Таня Колева

БЕЛ/математика/ОС

Вторник

12:00

Класна стая

Четвъртък

12:00

Класна стая

 

Петя Йорданова

БЕЛ/математика/ОС

Петък

12:00

Класна стая

Сряда

12:00

Класна стая

 

Милена Зафирова

БЕЛ/математика/ОС

Четвъртък

12:50

Класна стая

Вторник

12:50

Класна стая

 

Иванка Ценкова

Изобразително изкуство

Петък

12:30

Кабинет заместник-директори

Сряда

12:30

Кабинет заместник-директори

 

Милена Тодорова

Изобразително изкуство

Вторник

12:30

Кабинет заместник-директори

Четвъртък

12:30

Кабинет заместник-директори

 

Румяна Шуманска

Български език и литература

Вторник

14:15

Класна стая

Сряда

14:15

Класна стая

 

Лилия Колева

Български език и литература

Сряда

13:30

Класна стая

Четвъртък

13:30

Класна стая

 

Бойка Нинова

Български език и литература

Петък

13:30

Класна стая

Сряда

13:30

Класна стая

 

Николай Петров

Български език и литература

Вторник

12:45

Класна стая

Понеделник

13:30

Класна стая

 

Лили Младенова

Български език и литература

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

 

Антония Халачева

Английски език

Понеделник

12:45

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

 

Невена Иванова

Английски език

Вторник

09:15

Класна стая

Сряда

14:25

Класна стая

 

Камелия Мицковска

Английски език

Петък

12:00

Класна стая

Понеделник

12:00

Класна стая

 

Цветина Милева

Английски език

Сряда

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

 

Благуна Бакъшева

Математика/ИТ

Вторник

13:35

Класна стая

Четвъртък

13:35

Класна стая

 

Женя Манчева

Математика

Петък

13:30

Класна стая

Сряда

13:30

Класна стая

 

Мария Жухова

Математика/КМИТ

Вторник

11:55

Класна стая

Четвъртък

13:35

Класна стая

 

Лилия Монова

Математика

Понеделник

12:45

Класна стая

Четвъртък

12:45

Класна стая

 

Маноела Михайлова

Математика/КМИТ

Петък

12:00

Класна стая

Вторник

12:00

Класна стая

 

Емилия Христова

Човекът и природата/Химия и ООС/Физика и астрономия

Понеделник

Сряда

11:05

13:35

Класна стая

Сряда

14:25

Класна стая

 

Ирена Дойчинова

Химия и опазване на околната среда

Вторник

13:30

Класна стая в топлата връзка

-

-

Класна стая в топлата връзка

 

Наталия Гроздева

История и цивилизации

Понеделник

11:55

Класна стая

Петък

12:45

Класна стая

 

Георги Стоянов

География и икономика

История и цивилизации

Сряда

13:30

Класна стая

Вторник

12:45

Класна стая

 

Вероника Георгиева

Човекът и природата/Биология и ЗО

Вторник

18:30

Класна стая

Петък

18:30

Класна стая

 

Николай Николов

Музика

Вторник

13:30

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

 

Виолин Неделчев

Изобразително изкуство

Понеделник

14:25

Класна стая

Петък

12:00

Класна стая

 

Милиодора Христова

Информационни технологии/Технологии и предприемачество

Сряда

13:30

Компютърен кабинет

Понеделник

10:00

Компютърен кабинет

 

Десислава Тодорова

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

14:25

Училищен двор

Сряда

12:45

Училищен двор

 

Ивелина Тасева

Физическо възпитание и спорт

Сряда

12:35

Училищен двор

Вторник

12:35

Училищен двор

 

Цветелина Ставрева

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

13:30

Училищен двор

Вторник

13:30

Училищен двор

 

Петър Матев

Физическо възпитание и спорт

Понеделник

13:30

Училищен двор

Петък

13:30

Училищен двор