График за консултации на учителите от ЦОУД с ученици и родители през IІ срок на учебната 2021/2022 година

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИТЕ НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПА ЦОУД

С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

Клас

Учител

Ден от седмицата

Час

Място на консултацията

І А, Г

Ралица Николаева

Сряда

18:00

Класна стая

І Б, Г

Ивелина Димова

Понеделник

18:00

Класна стая

І В,Г

Павелка Павлова

Понеделник

18:00

Класна стая

ІІ А, Г

Надежда Иванова

Сряда

18:00

Класна стая

ІІ Б, Г

Наташа Иванова

Сряда

18:00

Класна стая

ІІ В

Йорданина Маркова

Четвъртък

18:00

Класна стая

ІІІБ,В

Дора Бадарова

Понеделник

13:35

Класна стая

ІІІА,В

Йорданка Славчова

Понеделник

13:35

Класна стая

ІVА,Б,В,Г

Елица Максимова

Понеделник

13:35

Блок 11