ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ РАБОТИ ЗА ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

16.05.2022 г.

Български език и литература

21.02.2022 г.

25.03.2022 г.

18.04.2022 г.

06.06.2022 г.

 

Английски език

11.02.2022 г.

08.03.2022 г.

11.05.2022 г.

Математика

13.05.2022 г.

Математика

04.03.2022 г.

29.03.2022 г.

21.04.2022 г.

 

История и цивилизации

15.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

01.06.2022 г.

Човекът и природата

24.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

16.05.2022 г.

Български език и литература

21.02.2022 г.

21.03.2022 г.

18.04.2022 г.

06.06.2022 г.

 

Английски език

11.02.2022 г.

08.03.2022 г.

11.05.2022 г.

Математика

13.05.2022 г.

Математика

04.03.2022 г.

29.03.2022 г.

21.04.2022 г.

 

История и цивилизации

15.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

01.06.2022 г.

Човекът и природата

24.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

16.05.2022 г.

Български език и литература

21.02.2022 г.

21.03.2022 г.

18.04.2022 г.

06.06.2022 г.

 

Английски език

22.02.2022 г.

11.04.2022 г.

16.05.2022 г.

Математика

13.05.2022 г.

 

 

04.03.2022 г.

29.03.2022 г.

21.04.2022 г.

 

История и цивилизации

15.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

Човекът и природата

25.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.05.2022 г.

Български език и литература

21.02.2022 г.

21.03.2022 г.

18.04.2022 г.

06.06.2022 г.

 

Английски език

11.02.2022 г.

11.03.2022 г.

16.05.2022 г.

Математика

13.05.2022 г.

Математика

04.03.2022 г.

29.03.2022 г.

21.04.2022 г.

 

История и цивилизации

15.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

01.06.2022 г.

Човекът и природата

25.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

Vд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

17.05.2022 г.

 

 

Български език и литература

21.02.2022 г.

21.03.2022 г.

18.04.2022 г.

06.06.2022 г.

 

Английски език

11.02.2022 г.

11.04.2022 г.

16.05.2022 г.

Математика

13.05.2022 г.

Математика

04.03.2022 г.

29.03.2022 г.

21.04.2022 г.

 

История и цивилизации

15.03.2022 г.

География и икономика

28.03.2022 г.

01.06.2022 г.

Човекът и природата

22.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

31.05.2022 г.

Български език и литература

22.02.2022 г.

15.03.2022 г.

12.04.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

28.04.2022 г.

Математика

21.02.2022 г.

09.03.2022 г.

29.03.2022 г.

 

История и цивилизации

19.04.2022 г.

География и икономика

21.04.2022 г.

Човекът и природата

25.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

31.05.2022 г.

Български език и литература

22.02.2022 г.

15.03.2022 г.

12.04.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

28.04.2022 г.

Математика

21.02.2022 г.

09.03.2022 г.

29.03.2022 г.

 

История и цивилизации

25.03.2022 г.

07.06.2022 г.

География и икономика

21.04.2022 г.

Човекът и природата

23.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

18.05.2022 г.

 

23.02.2022 г.

16.03.2022 г.

13.04.2022 г.

04.05.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

28.04.2022 г.

 

Математика

21.02.2022 г.

09.03.2022 г.

29.03.2022 г.

 

История и цивилизации

28.03.2022 г.

География и икономика

21.04.2022 г.

Човекът и природата

23.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

18.05.2022 г.

 

 

Български език и литература

23.02.2022 г.

16.03.2022 г.

13.04.2022 г.

04.05.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

28.04.2022 г.

 

Математика

21.02.2022 г.

09.03.2022 г.

29.03.2022 г.

 

История и цивилизации

30.03.2022 г.

География и икономика

21.04.2022 г.

Човекът и природата

23.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

18.05.2022 г.

 

Български език и литература

23.02.2022 г.

16.03.2022 г.

13.04.2022 г.

04.05.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

 

28.04.2022 г.

Математика

21.02.2022 г.

09.03.2022 г.

29.03.2022 г.

 

История и цивилизации

28.03.2022 г.

География и икономика

21.04.2022 г.

Човекът и природата

23.03.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІа клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

31.05.2022 г.

 

 

Български език и литература

22.02.2022 г.

15.03.2022 г.

12.04.2022 г.

 

Английски език

17.02.2022 г.

31.03.2022 г.

12.05.2022 г.

Математика

16.05.2022 г.

 

Математика

16.03.2022 г.

19.04.2022 г.

10.05.2022 г.

27.05.2022 г.

 

История и цивилизации

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

03.06.2022 г.

Биология и здравно образование

14.04.2022 г.

Физика и астрономия

23.03.2022 г.

Химия и опазване на околната среда

17.05.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІб клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

31.05.2022 г.

Български език и литература

22.02.2022 г.

15.03.2022 г.

12.04.2022 г.

 

Английски език

17.02.2022 г.

31.03.2022 г.

12.05.2022 г.

Математика

16.05.2022 г.

 

Математика

16.03.2022 г.

19.04.2022 г.

10.05.2022 г.

27.05.2022 г.

 

История и цивилизации

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

03.06.2022 г.

Биология и здравно образование

14.04.2022 г.

Физика и астрономия

23.03.2022 г.

Химия и опазване на околната среда

26.04.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІв клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

31.05.2022 г.

 

Български език и литература

22.02.2022 г.

15.03.2022 г.

12.04.2022 г.

 

Английски език

17.02.2022 г.

31.03.2022 г.

12.05.2022 г.

Математика

16.05.2022 г.

 

Математика

16.03.2022 г.

19.04.2022 г.

10.05.2022 г.

27.05.2022 г.

 

История и цивилизации

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

03.06.2022 г.

Биология и здравно образование

14.04.2022 г.

Физика и астрономия

23.03.2022 г.

Химия и опазване на околната среда

17.05.2022 г.

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІг клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

 

Български език и литература

24.02.2022 г.

17.03.2022 г.

14.04.2022 г.

05.05.2022 г.

 

Английски език

17.02.2022 г.

31.03.2022 г.

12.05.2022 г.

Математика

 

 

 

Математика

15.03.2022 г.

19.04.2022 г.

10.05.2022 г.

27.05.2022 г.

 

История и цивилизации

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

03.06.2022 г.

Биология и здравно образование

15.04.2022 г.

Физика и астрономия

23.03.2022 г.

Химия и опазване на околната среда

26.04.2022 г.

 

Паралелка

 

Класна работа

Контролна работа

 

 

 

 

 

VІІд клас

Учебен предмет

Дата

Учебен предмет

Дата

Български език и литература

19.5.2022 г.

 

Български език и литература

24.02.2022 г.

17.03.2022 г.

14.04.2022 г.

05.05.2022 г.

 

Английски език

07.02.2022 г.

14.02.2022 г.

28.02.2022 г.

Математика

16.05.2022 г.

 

Математика

15.03.2022 г.

19.04.2022 г.

10.05.2022 г.

27.05.2022 г.

 

История и цивилизации

21.03.2022 г.

География и икономика

29.03.2022 г.

03.06.2022 г.

Биология и здравно образование

 

15.04.2022 г.

Физика и астрономия

23.03.2022 г.

Химия и опазване на околната среда

03.05.2022 г.