Дневно разписание на часовете в групите за ЦДОУ - II срок

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІI СРОК

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

 

 

 

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦОУД – ІІ СРОК

За групи І и ІІ клас

Час

Дейност

12:00 – 12:35

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:35 – 13:00

Почивка

13:00 – 13:35

Организиран отдих и физическа активност

13:25 – 14:00

Почивка

14:00 – 14:35

Самоподготовка

14:35 15:00

Почивка

15:00 – 15:35

Самоподготовка

15:35 – 16:00

Почивка

16:00 – 16:35

Занимания по интереси

16:35 – 17:00

Почивка

17:00 – 17:35

Занимания по интереси

 

За групи ІІІ и ІV клас

Час

Дейност

08:00 – 08:40

Занимания по интереси

08:40 – 08:50

Почивка

08:50 – 09:30

Занимания по интереси

09:30 – 09:40

Почивка

      09:40 – 10:20

Самоподготовка

10:20 10:40

Почивка

10:40 – 11:20

Самоподготовка

11:20 – 11:30

Почивка

11:30 – 12:10

Обяд и организиран отдих и физическа активност

12:10 12:20

Почивка

12:20 – 13:00

Организиран отдих и физическа активност