ОБЯВА ЗА "ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ЗАКУСКИ, ПЛОД И/ИЛИ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС"