Проекти

no-img

01.05.2016

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2013/2014

Програма за развитието на извънкласни и извънучилищни дейности в 143 ОУ „Георги Бенковски”, град София по ПРОЕКТ 051РО0001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” /Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ/ за 2013/2014 уч. година

Прочетете повече
Клуб "Млад приложник" 2014

06.05.2016

Клуб "Млад приложник" 2014

Клуб "Млад приложник" 2014 Ръководител: Екатерина Петрова

Прочетете повече
Клуб "Виртуална библиотека"

13.05.2016

Клуб "Виртуална библиотека"

На 05.12.2012 г. участниците от ІV-А клас в клуб „Виртуална библиотека” към проект УСПЕХ, от 143 ОУ „Г. Бенковски”, посетихме ХХХІ Софийски международен панаир на книгата.

Прочетете повече
Клуб "Приказен свят" - Янчева

13.05.2016

Клуб "Приказен свят" - Янчева

Клуб "Приказен свят" Ръководител: Жана Янчева

Прочетете повече