новини

08.01.2018

Резултати от олимпиадата по математика

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика.

новини

04.01.2018

Предстоящи олимпиади

Предстоящи олимпиади през месец януари.

новини

09.12.2017

Резултати от олимпиадата по български език и литература

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература

проекти

Клуб "Четенето и писането лесно" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четенето и писането лесно"

проекти

Клуб "Млад изследовател" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Млад изследовател"

проекти

Клуб "Приложно изкуство" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Приложно изкуство"

проекти

Клуб "Творчество и красота" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Творчество и красота"

проекти

Клуб "Аз танцувам" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Аз танцувам"

проекти

Клуб "Четене и писане с разбиране" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четене и писане с разбиране"

проекти

Клуб "Език за песни и за бран" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Език за песни и за бран"