новини

21.07.2017

Социални услугги

Социални услуги

новини

05.06.2017

Архитекти за един ден

На 1 юни децата в София се превърнаха в архитекти за едни ден

проекти

Клуб "Четенето и писането лесно" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четенето и писането лесно"

проекти

Клуб "Млад изследовател" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Млад изследовател"

проекти

Клуб "Приложно изкуство" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Приложно изкуство"

проекти

Клуб "Творчество и красота" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Творчество и красота"

проекти

Клуб "Аз танцувам" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Аз танцувам"

проекти

Клуб "Четене и писане с разбиране" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Четене и писане с разбиране"

проекти

Клуб "Език за песни и за бран" 2016/2017

Проект "Твоят час" Клуб "Език за песни и за бран"