НАЙ-ВИСОК БАЛ В СОФИЯ

СЕДМОКЛАСНИКЪТ С НАЙ-ВИСОК  БАЛ В ГРАД СОФИЯ Е ОТ 143 ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“!

 

 ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ, КАЛИНА!

Калина Александрова Стефанова е първа в столицата по успех в класацията за прием след VII клас. С оценките: отличен  /6/  - български език и литература, отличен /5,938/ - математика – тя има най-високия бал в гр. София – 35, 876. Приета е в желаното от нея училище – 91. НЕГ.

ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ, КАЛИНА!

Пожелаваме ти и занапред да се представяш все  така достойно!

От ръководството

 

 

новини

09.08.2016

Съобщение

Учебни смени през 2016/2017 учебна година

новини

24.07.2016

СЕДМОКЛАСНИКЪТ С НАЙ-ВИСОК БАЛ В ГРАД СОФИЯ Е ОТ 143 ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“!

СЕДМОКЛАСНИКЪТ С НАЙ-ВИСОК БАЛ В ГРАД СОФИЯ Е ОТ 143 ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“! ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ, КАЛИНА!

новини

21.07.2016

Предстои избор на охранителна фирма

ПОКАНА към заинтересованите охранителни фирми В 143. ОУ „ Георги Бенковски” предстои избор на охранителна фирма за учебната 2016/2017 година

новини

20.07.2016

Реализация на учениците

Реализация на учениците, завършили СЕДМИ клас през учебната 2015/2016 година в 143 ОУ „Г. Бенковски”

проекти

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.